Career Records

Points   

1. 45 Whitney Brannan (17g 11a) 2008-11  
2. 41 Brittany Sparks (17g 7a) 2006-10  
3. 38 Cassie Black (18g 2a) 2011-13  
4. 35 Cyeeta Mott (14g 7a) 2004-07  
5. 26 Jennie Summers (11g 4a) 2002-05  
6. 23 Beth Russell (8g 7a) 2002-05  
7. 22 Lauryn Koelzer (10g 2a) 2007-08  
8. 21 Abby Jensen (9g 3a) 2005-08  
9. 17 Kyla Hamilton (7g 3a) 1998-01  
10. 16 Traci Jellison (7g 2a) 2001-04  
  16 Chelsey Hannesson (6g 4a) 2006-09  
12. 14 Lillian Bourret (5g 4a) 2005-08  
13. 13 Sarah Windham (4g 5a) 2001-03  
  13 Morgan O'Friel (4g 5a) 2005-09  
  13 Brittney Doran (5g 3a) 2005-09  
16. 12 Keri Nichols (5g 2a) 1999-00  
  12 KDee Anderson (4g 4a) 2000-03  
  12 Kerstyn Dolack (4g 4a) 2003-05  
  12 Siara Byers (5g 2a) 2010-13  
20. 11 Katie Bowers (5g 1a) 1998-00  
  11 Kasey McNeill (4g 3a) 2009-12  
22. 10 Liz Hail (5g) 2001-03  
  10 Kirsten Fausko (4g 2a) 2008-11  
24. 9 Deszeray Dougherty (3g 3a) 1998-01  
  9 Tara Edelbrock (4g 1a) 1999-02  
  9 Abbey Mathis (4g 1a) 2002-05  
  9 Melissa Guthrie (4g 1a) 2005-06  
28. 8 Jocelyn Bement (2g 4a) 2005-08  
  8 Shelly Ikerd (4g) 2006-07  
30. 8 Haley Stading (1g, 6a) 2011-13  
         

Points Per Game (min. 20 games)  

1. 0.73 Cassie Black (52 games) 2011-13  
2. 0.65 Whitney Brannan (69 games) 2008-11  
3. 0.63 Lauryn Koelzer (35 games) 2007-08  
4. 0.57 Brittany Sparks (72 games) 2006-10  
5. 0.50 Cyeeta Mott (70 games) 2004-07  
6. 0.41 Kyla Hamilton (41 games) 1998-01  
  0.41 Melissa Guthrie (22 games) 2005-06  
8. 0.38 Keri Nichols (32 games) 1999-00  
  0.38 Liz Hail (26 games) 2001-03  
10. 0.37 Jennie Summers (70 games) 2002-05  
11. 0.33 Beth Russell (70 games) 2002-05  
12. 0.32 Katie Bowers (34 games) 1998-00  
  0.32 Traci Jellison (50 games) 2001-04  
14. 0.29 Sarah Windham (45 games) 2001-03  
  0.29 Abby Jensen (72 games) 2005-08  
16. 0.25 Alisha Stott (28 games) 2012-13  
17. 0.24 Kerstyn Dolack (51 games) 2003-05  
18. 0.23 Chelsey Hannesson (71 games) 2006-09  
19. 0.22 Deszeray Dougherty (41 games) 1998-01  
  0.22 Jessica Fransen (23 games) 2000-01  
  0.22 Lillian Bourret (64 games) 2005-08  
22. 0.21 Tracy Wilcoxen (24 games) 1998-00  
23. 0.20 KDee Anderson (59 games) 2000-03  
  0.20 Morgan O'Friel (64 games) 2005-09  
  0.20 Kasey McNeill (56 games) 2009-12  
  0.20 Siara Byers (60 games) 2010-13  
27. 0.19 Brittney Doran (68 games) 2005-09  
28. 0.18 Tara Edelbrock (49 games) 1999-02  
29. 0.17 Kirsten Fausko (59 games) 2008-11  
30. 0.16 Abbey Mathis (58 games) 2002-05  
  0.16 Haley Stading (50 games) 2011-13  
         

Goals

1. 18 Cassie Black 2011-13  
2. 17 Brittany Sparks 2006-10  
  17 Whitney Brannan 2008-11  
4. 14 Cyeeta Mott 2004-07  
5. 11 Jennie Summers 2002-05  
6. 10 Lauryn Koelzer 2007-08  
7. 9 Abby Jensen 2005-08  
8. 8 Beth Russell 2002-05  
9. 7 Kyla Hamilton 1998-01  
  7 Traci Jellison 2001-04  
11. 6 Chelsey Hannesson 2006-09  
12. 5 Katie Bowers 1998-00  
  5 Keri Nichols 1999-00  
  5 Liz Hail 2001-03  
  5 Lillian Bourret 2005-08  
  5 Brittney Doran 2005-09  
  5 Siara Byers 2010-13  
18. 4 Tara Edelbrock 1999-02  
  4 KDee Anderson 2000-03  
  4 Sarah Windham 2001-03  
  4 Abbey Mathis 2002-05  
  4 Kerstyn Dolack 2003-05  
  4 Melissa Guthrie 2005-06  
  4 Morgan O'Friel 2005-09  
  4 Shelly Ikerd 2006-07  
  4 Kirsten Fausko 2008-11  
  4 Kasey McNeill 2009-12  
28. 3 Deszeray Dougherty 1998-01  
  3 Sarah Larson 2002-03  
  3 Kim McMullen 2002-05  
  3 Lauren Jacobsen 2009-12  
         

Goals Per Game (min. 20 games)  

1. 0.35 Cassie Black (52 games) 2011-13  
2. 0.29 Lauryn Koelzer (35 games) 2007-08  
3. 0.25 Whitney Brannan (69 games) 2008-11  
4. 0.24 Brittany Sparks (72 games) 2006-10  
5. 0.20 Cyeeta Mott (70 games) 2004-07  
6. 0.19 Liz Hail (26 games) 2001-03  
7. 0.18 Melissa Guthrie (22 games) 2005-06  
8. 0.17 Kyla Hamilton (41 games) 1998-01  
9. 0.16 Keri Nichols (32 games) 1999-00  
  0.16 Jennie Summers (70 games) 2002-05  
11. 0.15 Katie Bowers (34 games) 1998-00  
12. 0.14 Traci Jellison (50 games) 2001-04  
13. 0.12 Abby Jensen (72 games) 2005-08  
14. 0.11 Beth Russell (70 games) 2002-05  
  0.11 Alisha Stott (28 games) 2012-13  
16. 0.09 Sarah Windham (45 games) 2001-03  
17. 0.08 Jamie Erickson (26 games) 1999-00  
  0.08 Tara Edelbrock (49 games) 1999-02  
  0.08 Kerstyn Dolack (51 games) 2003-05  
  0.08 Lillian Bourret (64 games) 2005-08  
  0.08 Chelsey Hannesson (71 games) 2006-09  
  0.08 Siara Byers (60 games) 2010-13  
22. 0.07 Deszeray Dougherty (41 games) 1998-01  
  0.07 KDee Anderson (59 games) 2000-03  
  0.07 Abbey Mathis (58 games) 2002-05  
  0.07 Brittney Doran (68 games) 2005-09  
  0.07 Kirsten Fausko (59 games) 2008-11  
  0.07 Kasey McNeill (56 games) 2009-12  
28. 0.06 Morgan O'Friel (64 games) 2005-09  
  0.06 Melanie Kitsman (34 games) 2008-11  
  0.06 Lauren Jacobsen (53 games) 2009-12  
         

Game-Winning Goals  

1. 8 Cassie Black 2011-12  
2. 5 Cyeeta Mott 2004-07  
3. 4 Beth Russell 2002-05  
  4 Jennie Summers 2002-05  
  4 Brittany Sparks 2006-10  
6. 3 Chelsey Hannesson 2006-09  
  3 Lauryn Koelzer 2007-08  
  3 Whitney Brannan 2008-11  
9. 2 Danielle Blue 1998-01  
  2 Jamie Erickson 1999-00  
  2 Liz Hail 2001-03  
  2 Sarah Larson 2002-03  
  2 Kim McMullen 2002-05  
  2 Brittney Doran 2005-09  
  2 Morgan O'Friel 2005-09  
  2 Shelly Ikerd 2006-07  
17. 1 Katie Bowers 1998-00  
  1 Kyla Hamilton 1998-01  
  1 Anna Zumwalt 1998-01  
  1 Jessica Fransen 2000-01  
  1 KDee Anderson 2000-03  
  1 Traci Jellison 2001-04  
  1 Abbie Socha 2001-04  
  1 Kerstyn Dolack 2003-05  
  1 Kelsey Tufnail 2003-06  
  1 Jen Hamann 2004  
  1 Jocelyn Bement 2005-08  
  1 Lillian Bourret 2005-08  
  1 Abby Jensen 2005-08  
  1 Melanie Kitsman 2008-11  
  1 Lauren Jacobsen 2009-12  
  1 Torri Sitzman 2010-12  
  1 Siara Byers 2010-12  
  1 Alisha Stott 2012-13  
         

Assists

1. 11 Whitney Brannan 2008-11  
2. 7 Beth Russell 2002-05  
  7 Cyeeta Mott 2004-07  
  7 Brittany Sparks 2006-10  
5. 6 Haley Stading 2011-13  
6. 5 Sarah Windham 2001-03  
  5 Morgan O'Friel 2005-09  
8. 4 KDee Anderson 2000-03  
  4 Jennie Summers 2002-05  
  4 Kerstyn Dolack 2003-05  
  4 Lillian Bourret 2005-08  
  4 Jocelyn Bement 2005-08  
  4 Chelsey Hannesson 2006-09  
14. 3 Caryn Noel 1998-99  
  3 Tracy Wilcoxen 1998-00  
  3 Deszeray Dougherty 1998-01  
  3 Kyla Hamilton 1998-01  
  3 Jessica Fransen 2000-01  
  3 Abby Jensen 2005-08  
  3 Brittney Doran 2005-09  
  3 Mandy Cheney 2006-09  
  3 Sara Byrne 2008-10  
  3 Kasey McNeill 2009-12  
  3 Jessica Wallace 2011-12  
  3 Kayla Sutter 2011-13  
26. 2 Courtney Kelley 1998-00  
  2 Keri Nichols 1999-00  
  2 Kristin Cox 2000-03  
  2 Colleen Ferriter 2001-04  
  2 Traci Jellison 2001-04  
  2 Emily Squires 2001-04  
  2 Chelse Zegzula 2002-05  
  2 Tiera Como 2003-06  
  2 Lauryn Koelzer 2007-08  
  2 Hannah Kreminski 2007-10  
  2 Kirsten Fausko 2008-11  
  2 Cassie Black 2011-12  
  2 Siara Byers 2010-12  
         

Assists per game (minimum 20 games)  

1. 0.16 Whitney Brannan  (69 games) 2008-11
2. 0.13 Jessica Fransen  (23 games) 2000-01
3. 0.12 Haley Stading  (50 games) 2011-13
  0.12 Tracy Wilcoxen  (24 games) 1998-00
5. 0.11 Sarah Windham  (45 games) 2001-03
6. 0.1 Beth Russell  (70 games) 2002-05
  0.1 Cyeeta Mott  (70 games) 2004-07
  0.1 Brittany Sparks  (72 games) 2006-10
9. 0.09 Courtney Kelley  (22 games) 1998-00
  0.09 Jessica Wallace  (34 games) 2011-12
11. 0.08 Kerstyn Dolack  (51 games) 2003-05
  0.08 Morgan O'Friel  (64 games) 2005-09
13. 0.07 Chelse Zegzula  (27 games) 2002-05
  0.07 Kyla Hamilton  (41 games) 1998-01
  0.07 Deszeray Dougherty  (41 games) 1998-01
  0.07 KDee Anderson  (59 games) 2000-03
  0.07 Jocelyn Bement  (61 games) 2005-08
18. 0.06 Keri Nichols  (32 games) 1999-00
  0.06 Lillian Bourret  (64 games) 2005-08
  0.06 Sara Byrne  (50 games) 2008-10
  0.06 Cassie Black  (34 games) 2011-12
  0.06 Lauryn Koelzer  (35 games) 2007-08
  0.06 Jennie Summers  (70 games) 2002-05
  0.06 Chelsey Hannesson  (71 games) 2006-09
  0.06 Kayla Sutter  (48 games) 2011-13
26. 0.05 Kasey McNeill  (56 games) 2009-12
  0.05 Siara Byers  (42 games) 2010-12
  0.05 Mandy Cheney  (64 games) 2006-09
  0.05 Melissa Guthrie  (22 games) 2005-06
30. 0.04 Brittney Doran  (68 games) 2005-09
  0.04 Abby Jensen  (72 games) 2005-08
  0.04 Megan Roper  (24 games) 2005-08
         

Shots attempted   

1. 152 Whitney Brannan (17 goals) 2008-11  
2. 135 Cyeeta Mott (14 goals) 2004-07  
3. 122 Beth Russell (8 goals) 2002-05  
4. 118 Cassie Black (18 goals) 2011-13  
5. 115 Jennie Summers (11 goals) 2002-05  
6. 107 Brittany Sparks (17 goals) 2006-10  
7. 88 Jocelyn Bement (2 goals) 2005-08  
8. 82 Lillian Bourret (5 goals) 2005-08  
9. 78 Abby Jensen (9 goals) 2005-08  
10. 75 Chelsey Hannesson (6 goals) 2006-09  
11. 67 Sarah Windham (4 goals) 2001-03  
12. 65 Traci Jellison (7 goals) 2001-04  
13. 64 Kyla Hamilton (7 goals) 1998-01  
14. 61 Kerstyn Dolack (4 goals) 2003-05  
15. 53 Kirsten Fausko (4 goals) 2008-11  
  53 Haley Stading (1 goal) 2011-13  
17. 52 Katie Bowers (5 goals) 1998-00  
18. 46 Tara Edelbrock (4 goals) 1999-02  
19. 44 Kim McMullen (3 goals) 2002-05  
  44 Kasey McNeill (4 goals) 2009-12  
  44 Morgan O'Friel (4 goals) 2005-09  
23. 42 Lauryn Koelzer (10 goals) 2007-08  
  38 Siara Byers (5 goals) 2010-13  
25. 35 Keri Nichols (5 goals) 1999-00  
26. 34 Tracy Wilcoxen (1 goals) 1998-00  
27. 33 Lauren Jacobsen (3 goals) 2009-12  
28. 32 Brittney Doran (5 goals) 2005-09  
  32 Sarah Larson (3 goals) 2002-03  
30. 31 Katie Cashman (2 goals) 2011-13  
         

Shots per game (minimum 20 games)  

1. 2.27 Cassie Black (52 games) 2011-13
2. 2.2 Whitney Brannan  (69 games) 2008-11
3. 1.93 Cyeeta Mott  (70 games) 2004-07
4. 1.74 Beth Russell  (70 games) 2002-05
5. 1.64 Jennie Summers  (70 games) 2002-05
6. 1.56 Kyla Hamilton  (41 games) 2008-11
7. 1.53 Katie Bowers  (34 games) 2004-07
8. 1.49 Sarah Windham  (45 games) 2011-12
9. 1.49 Brittany Sparks  (72 games) 2002-05
10. 1.44 Jocelyn Bement  (61 games) 2002-05
11. 1.42 Tracy Wilcoxen  (24 games) 1998-01
12. 1.3 Traci Jellison  (50 games) 1998-00
13. 1.28 Lillian Bourret  (64 games) 2001-03
14. 1.2 Lauryn Koelzer  (35 games) 2006-10
  1.2 Kerstyn Dolack  (51 games) 2005-08
16. 1.15 Liz Hail  (26 games) 1998-00
17. 1.09 Keri Nichols  (32 games) 2001-04
18. 1.08 Abby Jensen  (72 games) 2005-08
19. 1.06 Chelsey Hannesson  (71 games) 2007-08
  1.06 Haley Stading (50 games) 2011-13
21. 0.94 Tara Edelbrock  (49 games) 2003-05
22. 0.9 Kirsten Fausko  (59 games) 2001-03
  0.86 Alisha Stott (28 games) 2012-13
24. 0.79 Kasey McNeill  (56 games) 2005-08
25. 0.7 Kim McMullen  (63 games) 2006-09
26. 0.69 Morgan O'Friel  (64 games) 1999-02
27. 0.64 Melissa Guthrie  (22 games) 2008-11
28. 0.63 Siara Byers (62 games) 2010-13
  0.63 Katie Cashman (49 games) 2011-13
30. 0.62 Lauren Jacobsen  (53 games) 2011-12
         

Penalty kicks made   

1. 2 Brittney Doran 2005-09  
  2 Abby Jensen 2005-08  
3. 1 Jennie Summers 2002-05  
  1 Kirsten Fausko 2008-11  
  1 Abbey Mathis 2002-05  
  1 Deszeray Dougherty 1998-01  
         

Penalty kick attempts  

1. 2 Abby Jensen 2005-08  
  2 Brittney Doran 2005-09  
3. 1 Holly Rushing 2000-02  
  1 Abbey Mathis 2002-05  
  1 Kirsten Fausko 2008-11  
  1 Jennie Summers 2002-05  
  1 Deszeray Dougherty 1998-01  
  1 Kyla Hamilton 1998-01  
         

GOALKEEPING (CAREER)  

         

Saves    

1. 420 Tiera Como (95 GA, 420 saves) 2003-06  
2. 340 Katie Grothkopp (103 GA, 340 saves) 1999-02  
3. 272 Jamie Walker (79 GA, 272 saves) 2009-12  
4. 185 Jonna Melton (70 GA, 185 saves) 1999-02  
5. 154 Nathalie Schwery (54 GA, 154 saves) 2011-13  
6. 122 Ashley Renz (48 GA, 122 saves) 2006-08  
7. 91 Lisa Dimak (29 GA, 91 saves) 2009-10  
8. 75 Jessica Blessard (12 GA, 75 saves) 2007-08  
9. 34 Kristen Parnell (13 GA, 34 saves) 2002-03  
10. 5 Hana Klimek (0 GA, 5 saves) 2008  
11. 4 Kali Paris (1 GA, 4 saves) 2004-05  
12. 3 Clara Elsholz (3 GA, 3 saves) 2013  
13. 2 Kim Robinson (1 GA, 2 saves) 2004-06  
         

Saves per game (minimum 20 games)  

1. 7.08 Katie Grothkopp  (48 games) 1999-02
2. 6.46 Tiera Como  (65 games) 2003-06
3. 5.14 Jonna Melton  (36 games) 1999-02
4. 4.95 Jamie Walker  (55 games) 2009-12
5. 4.69 Ashley Renz  (26 games) 2006-08
6. 4.28 Nathalie Schwery (36 games) 2011-13
7. 3.64 Lisa Dimak  (25 games) 2009-10
         

Save percent (minimum 5 saves)  

1. 1 Hana Klimek  (0 GA, 5 saves) 2008
2. 0.862 Jessica Blessard  (12 GA, 75 saves) 2007-08
3. 0.816 Tiera Como  (95 GA, 420 saves) 2003-06
4. 0.775 Jamie Walker  (79 GA, 272 saves) 2009-12
5. 0.767 Katie Grothkopp  (103 GA, 340 saves) 1999-02
6. 0.758 Lisa Dimak  (29 GA, 91 saves) 2009-10
7. 0.74 Nathalie Schwery  (54 GA, 154 saves) 2011-13
8. 0.725 Jonna Melton  (70 GA, 185 saves) 1999-02
9. 0.723 Kristen Parnell  (13 GA, 34 saves) 2002-03
10. 0.718 Ashley Renz  (48 GA, 122 saves) 2006-08
         

Goals against avg (minimum 5 minutes)  

1. 0.96 Jessica Blessard  (12 GA, 1124 min) 2007-08
2. 1.44 Tiera Como  (95 GA, 5926 min) 2003-06
3. 1.5 Kali Paris  (1 GA, 60 min) 2004-05
4. 1.52 Kristen Parnell  (13 GA, 769 min) 2002-03
5. 1.76 Lisa Dimak  (29 GA, 1485 min) 2009-10
6. 1.84 Nathalie Schwery  (54 GA, 2648 min) 2011-13
7. 1.85 Jamie Walker  (79 GA, 3845 min) 2009-12
8. 2.02 Ashley Renz  (48 GA, 2143 min) 2006-08
9. 2.03 Jacki Gillis  (1 GA, 44 min) 2009
10. 2.29 Kim Robinson  (1 GA, 39 min) 2004-06
11. 2.53 Katie Grothkopp  (103 GA, 3668 min) 1999-02
12. 2.59 Jonna Melton  (70 GA, 2432 min) 1999-02
         

Most wins   

1. 14 Tiera Como (14-39-8) 2003-06  
2. 11 Katie Grothkopp (11-30-0) 1999-02  
3. 8 Jamie Walker (8-28-4) 2009-12  
4. 7 Ashley Renz (7-15-2) 2006-08  
  7 Lisa Dimak (7-9-2) 2009-10  
6. 6 Jessica Blessard (6-2-1) 2007-08  
7. 5 Jonna Melton (5-19-1) 1999-02  
8. 5 Nathalie Schwery (5-21-2) 2011-13  
9. 3 Kristen Parnell (3-5-0) 2002-03  
         

Most losses   

1. 39 Tiera Como (14-39-8) 2003-06  
2. 30 Katie Grothkopp (11-30-0) 1999-02  
3. 28 Jamie Walker (8-28-4) 2009-12  
4. 21 Nathalie Schwery (5-21-2) 2011-13  
5. 19 Jonna Melton (5-19-1) 1999-02  
6. 15 Ashley Renz (7-15-2) 2006-08  
7. 9 Lisa Dimak (7-9-2) 2009-10  
8. 5 Kristen Parnell (3-5-0) 2002-03  
9. 2 Jessica Blessard (6-2-1) 2007-08  
         

Most ties   

1. 8 Tiera Como (14-39-8) 2003-06  
2. 4 Jamie Walker (8-28-4) 2009-12  
3. 2 Nathalie Schwery (5-21-2) 2011-13  
  2 Ashley Renz (7-15-2) 2006-08  
  2 Lisa Dimak (7-9-2) 2009-10  
6. 1 Jessica Blessard (6-2-1) 2007-08  
  1 Jonna Melton (5-19-1) 1999-02  
         

Most shutouts   

1. 12.5 Tiera Como 2003-06  
2. 5.1 Jamie Walker 2009-12  
  5 Katie Grothkopp 1999-02  
4. 4.1 Lisa Dimak 2009-10  
  4 Jonna Melton 1999-02  
6. 3 Jessica Blessard 2007-08  
  3 Nathalie Schwery 2011-13  
7. 2 Ashley Renz 2006-08  
         

PARTICIPATION (CAREER)  

         

Games played   

1. 72 Abby Jensen 2005-08  
  72 Brittany Sparks 2006-10  
3. 71 Chelsey Hannesson 2006-09  
4. 70 Jennie Summers 2002-05  
  70 Cyeeta Mott 2004-07  
  70 Beth Russell 2002-05  
7. 69 Colleen Ferriter 2001-04  
  69 Whitney Brannan 2008-11  
9. 68 Brittney Doran 2005-09  
10. 66 Tiera Como 2003-06  
11. 64 Mandy Cheney 2006-09  
  64 Lillian Bourret 2005-08  
  64 Morgan O'Friel 2005-09  
14. 63 Emily Squires 2001-04  
  63 Kim McMullen 2002-05  
16. 61 Jocelyn Bement 2005-08  
17. 60 Kristin Cox 2000-03  
  60 Siara Byers 2010-13  
  60 Torri Sitzman 2010-13  
20. 59 Abbie Socha 2001-04  
  59 Kirsten Fausko 2008-11  
  59 KDee Anderson 2000-03  
24. 58 Abbey Mathis 2002-05  
25. 56 Kasey McNeill 2009-12  
26. 55 Jamie Walker 2009-12  
  55 Hannah Kreminski 2007-10  
28. 54 Kelsey Tufnail 2003-06  
29. 53 Lauren Jacobsen 2009-12  
30. 52 Lyndsey Martin 2007-10  
  52 Brianna Brannan 2010-13  
  52 Cassie Black 2011-13  
         

Goalie Games played  

1. 65 Tiera Como 2003-06  
2. 55 Jamie Walker 2009-12  
3. 48 Katie Grothkopp 1999-02  
4. 36 Jonna Melton 1999-02  
  36 Nathalie Schwery 2011-13  
6. 26 Ashley Renz 2006-08  
7. 25 Lisa Dimak 2009-10  
8. 15 Jessica Blessard 2007-08  
9. 10 Kristen Parnell 2002-03  
10. 4 Kim Robinson 2004-06  
11. 3 Kali Paris 2004-05  
  3 Clara Elsholz 2013  
13. 2 Hana Klimek 2008  
  2 Jacki Gillis 2009  
15. 1 Caitlin Braun 2004-06  
         

Games started   

1. 69 Colleen Ferriter 2001-04  
2. 67 Abby Jensen 2005-08  
3. 66 Brittney Doran 2005-09  
4. 63 Beth Russell 2002-05  
5. 62 Cyeeta Mott 2004-07  
6. 61 Jennie Summers 2002-05  
7. 60 Brittany Sparks 2006-10  
8. 58 Kim McMullen 2002-05  
9. 56 Tiera Como 2003-06  
10. 53 Chelsey Hannesson 2006-09  
11. 50 Sara Byrne 2008-10  
12. 49 Abbie Socha 2001-04  
  49 Whitney Brannan 2008-11  
14. 46 Jocelyn Bement 2005-08  
15. 45 Cynita Mott 2004-05,07  
16. 44 Holly Rushing 2000-02  
17. 43 Sarah Windham 2001-03  
18. 42 Morgan O'Friel 2005-09  
  42 Lauren Jacobsen 2009-12  
  42 Hannah Kreminski 2007-10  
  42 Lyndsey Martin 2007-10  
22. 41 Kristin Cox 2000-03  
23. 39 Lillian Bourret 2005-08  
  39 Jamie Walker 2009-12  
25. 37 Kelsey Tufnail 2003-06  
26. 36 Carrie Conners 2006-07  
27. 34 Lauryn Koelzer 2007-08  
  34 Kirsten Fausko 2008-11  
29. 33 Jessica Wallace 2011-12  
  33 Cat Baller 2005-06  
         

Goalie Games started  

1. 56 Tiera Como 2003-06  
2. 39 Jamie Walker 2009-12  
3. 24 Ashley Renz 2006-08  
4. 21 Lisa Dimak 2009-10  
5. 13 Katie Grothkopp 1999-02  
6. 10 Jessica Blessard 2007-08  
  10 Jonna Melton 1999-02  
8. 8 Nathalie Schwery 2011-12  
9. 1 Kristen Parnell 2002-03  
         

Goalie Minutes played  

1. 5922 Tiera Como 2003-06  
2. 3837 Jamie Walker 2009-12  
3. 3660 Katie Grothkopp 1999-02  
4. 2468 Nathalie Schwery 2011-13  
5. 2427 Jonna Melton 1999-02  
6. 2137 Ashley Renz 2006-08  
7. 1483 Lisa Dimak 2009-10  
8. 1120 Jessica Blessard 2007-08  
9. 768 Kristen Parnell 2002-03  
10. 58 Kali Paris 2004-05  
11. 43 Jacki Gillis 2009  
12. 38 Kim Robinson 2004-06  
13. 18 Hana Klimek 2008  
14. 9 Caitlin Braun 2004-06  
View: Mobile | Desktop